Veteran

Spillere
Spillere
CH
Claus Henriksen
CJ
Claus Jensen
FT
Flemming Terkelsen
HO
Henrik B. Olesen
HJ
Henrik Johansen
LL
Lars H Larsen
ME
Martin Errild
MB
Michael Birksø
PB
Peter Birksø
PC
Preben Christansen
SH
Søren B. Hansen
TH
Thomas Hansen
TJ
Thomas Jepersen
TP
Tom Poulsen